Firma Areál Piletice s.r.o. se zabývá pronájmem kancelářských, výrobních, skladovacích a parkovacích prostor v areálu bývalého JZD Piletice u Hradce Králové. V našem areálu se nachází velký výběr prostorů, od kanceláří po střední výrobní objekty neváhejte se obrátit přímo na nás s žádostí na prohlídku.Naše společnost Areál Piletice, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Areál Piletice - projekt energeticky úsporných opatření“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017605, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší nevyhovující stav tepelně-technických vlastností svislých a vodorovných konstrukcí a otvorových výplní administrativní budovy a jídelny, rekonstrukce vytápění a rekonstrukce osvětlení u objektu jídelny a administrativní budovy, dále bude provedena výměna světlíků u výrobní haly a rekonstrukce osvětlení u objektu výrobní haly a ocelokolny.

Realizace těchto opatření sníží spotřebu elektrické energie a sníží množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší.

 EU